„Dzięki Ci, Panie, za Ciało Twe i Krew"

Uroczystość Bożego Ciała zgromadziła w kościele parafialnym w Klimontowie tłumy wiernych, którzy pragnęli oddać cześć Bogu ukrytemu w Najświętszej Hostii.
Po Mszy św. o godz. 1030, którą celebrowali ks. proboszcz Henryk Hendzel i ks. Adam Nowak (proboszcz senior) wyznaczonymi ulicami przeszła procesja eucharystyczna, ubogacona feretronami, chorągwiami, Różańcem niesionym przez Żywe Róże Kół Parafialnych, a także Pocztami Sztandarowymi m.in. Akcji Katolickiej, Ochotniczej Straży Pożarnej i Związku Kombatantów Armii Krajowej.

Biel szat kapłanów, licznej grupy ministrantów oraz chłopców i dziewcząt, którzy po raz pierwszy w tym roku przystąpili do Komunii Świętej, nadała szczególny charakter tej modlitewnej manifestacji wiary parafian w stałą obecność Syna Bożego w Kościele. Dziewczynki, pod kierunkiem Sióstr Imienia Jezus i swoich rodziców, sypały kwiaty i kłaniały się lilijkami Panu Jezusowi, dziękując za dar pełnego uczestnictwa w Eucharystii. Pierwszy ołtarz przy ul. Krakowskiej - „OTO SŁOWO OJCA", drugi przy ul. Gęsiej - „OTO MIŁOŚĆ PRAWDZIWA", trzeci przy ul. Rynek - „MÓJ PAN I ZBAWCA" nawiązywały do hasła roku „WIERZĘ W SYNA BOŻEGO", które zostało umieszczone nad czwartym ołtarzem, przygotowanym przy figurze Patrona Parafii - św. Józefa przez strażaków OSP Klimontów i członków Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej. Usłyszane słowa Ewangelii, modlitwa i w skupieniu śpiewane pieśni eucharystyczne pozwoliły umocnić wiarę i uwielbić wspólnie Chrystusa w słoneczny dzień 19 czerwca 2014r. Procesję zakończyło podniosłe Te Deum odśpiewane w świątyni i błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.