W tym roku, po konsultacjach z parafianami, Wizytę Duszpasterską, podobnie jak w roku ubiegłym, zastąpimy spotkaniami modlitewnymi w kościele. Harmonogram spotkań podawany jest w Ogłoszeniach Duszpasterskich. Jeśli ktoś pragnie poświęcenia domu czy odwiedzin księdza, uczynimy to na indywidualne zaproszenie. Prosimy to zgłaszać w kancelarii lub zakrystii.