W drugą rocznicę kanonizacji - 27 kwietnia 2016r. w klasztornym kapitularzu odbył się I Konkurs Piosenki Religijnej pod hasłem: W Hołdzie Wielkiemu Papieżowi i Polakowi Św. Janowi Pawłowi II. Uczestnikami konkursu były dzieci Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jerzego Ossolińskiego z Klimontowa, Szkół Podstawowych z Goźlic, Ossolina, Nawodzic oraz młodzież Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II z Klimontowa, przygotowani przez katechetów zaproszonych szkół. Patronat honorowy objęli Proboszcz Parafii Klimontów Ks. Henryk Hendzel i Wójt Gminy Klimontów Marek Goździewski.

Spotkanie rozpoczęło się modlitwą słowami św. Jana Pawła II i wspólnym odśpiewaniem Barki,  ulubionej piosenki Papieża. Następnie przedstawiono prezentację - obraz i słowo, która przybliżyła naukę św. Jana Pawła II skierowaną do dzieci i młodzieży. W nastrój zadumy i radości   wprowadził głos  samego Papieża, który przypomniał o zadaniach polskiej młodzieży, a jego uśmiechnięta twarz ze zdjęć dodawała odwagi i pomogła zaprezentować przygotowaną piosenkę. 

Pierwsze miejsca w swoich kategoriach zajęli: Klaudia Duda, Wiktoria Papka, Karolina Chłodnicka, Olga Mazur, Agata Sajda. Nagrodzeni otrzymali albumy o św. Janie Pawle II, a wszyscy uczestnicy dyplomy i obrazki  przedstawiające Jezusa Miłosiernego.