W sobotnie  popołudnie 30 września 2017 r. w klasztorze podominikańskim  odbył się  Dzień Wspólnoty Rodzin, na który zostały zaproszone rodziny Róży  Różańca Rodziców za Dzieci z parafii Klimontów oraz chętne rodziny  z  wszystkich parafii  Dekanatu klimontowskiego.  Mottem spotkania były słowa św. Matki Teresy z Kalkuty „Włóżcie  waszą rękę w dłoń Maryi i dajcie się Jej doprowadzić do Chrystusa”. Spotkanie w rozmównicy klasztornej rozpoczął  modlitwą i  zawiązaniem wspólnoty ks. proboszcz Henryk Hendzel. W kręgu rodziców i dzieci ks. Augustyn Łyko poprowadził rozważanie Ewangelii o odnalezieniu Pana Jezusa w świątyni. Następnie  przed obrazem Matki Bożej Różańcowej modlono się odmawiając część Radosną Różańca Świętego, dziękując Maryi za opiekę i prosząc o potrzebne łaski.

 

Punktem kulminacyjnym była Msza św., której przewodniczył i homilię wygłosił ks. Augustyn Łyko Diecezjalny Duszpasterz ds. Kół Żywego Różańca. Było to radosne dziękczynienie za życie rodzinne, za dzieci, za cudowne działanie Bożej Opatrzności.   Po Komunii Św. nastąpiło zawierzenie rodzin Królowej Różańca Świętego i złożenie symbolicznej róży wdzięczności u stóp cudownego  obrazu  Matki Bożej z Dzieciątkiem. Ze wzruszeniem uczynili  to obecni rodzice ze swoimi dziećmi świadomi tego, że wiara i miłość rodzą się w rodzinach na wspólnej modlitwie, a  różaniec w ręku rodziców i dzieci, o który tak prosiła Maryja w Fatimie i w Gietrzwałdzie, jest  prawdziwym ratunkiem na wszelkie współczesne zagrożenia życia rodzinnego.  Do Różańca Rodziców za Dzieci w parafii Klimontów dołączyło pięć nowych rodzin.  

W kapitularzu klasztornym dopełniło się radosne spotkanie wspólnoty. Były  grillowane potrawy, smaczne ciasta, owoce  i słodycze dla dzieci, ale przede wszystkim  dialog  i wymiana doświadczeń między rodzinami oraz możliwość miłej rozmowy rodzin z kapłanami. Każda rodzina uczestnicząca w spotkaniu otrzymała od Ks. Proboszcza pamiątkowy album pt. „Wydarzyło się w Częstochowie”.

Spotkanie przygotowali: Ks. Proboszcz Henryk Hendzel mający pieczę nad Dekanalnym Katolickim Centrum Pomocy Rodzinie  oraz  Parafialny Oddział Akcji Katolickiej  i Stowarzyszenie „Wspólne Dobro” w Klimontowie.