Rektorat Rzymskokatolicki pw. Najświętszej Maryi Panny w Klimontowie rozpoczął realizację zadania konserwacji estetycznej stalli (część północna) z cyklem obrazów ze scenami z życia oraz cudami św. Dominika i św. Jacka w prezbiterium kościoła pw. NMP i św. Jacka w Klimontowie. Zadanie to realizowane jest przy udziale Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach, który na ten cel przyznał dotację w wysokości 20 tysięcy złotych. Przyznana kwota dotacji celowej stanowi 32% całkowitego kosztu prac, ustalonego na podstawie kosztorysu ofertowego (całkowity koszt prac objętych umową o przyznaniu dotacji celowej wynosi 62.492,67 zł).