Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Józefa w Klimontowie rozpoczęła prace remontowo - konserwatorskie kamiennej okładziny elewacji (etap I) Kościoła Parafialnego pw. św. Józefa w Klimontowie (strefa przycokołowa strony północnej). Zadanie to realizowane jest przy udziale Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach, który na ten cel przyznał dotację w wysokości 20 tysięcy złotych. Przyznana kwota dotacji celowej stanowi 47,04 % całkowitego kosztu prac, ustalonego na podstawie kosztorysu ofertowego (całkowity koszt prac objętych umową o przyznaniu dotacji celowej wynosi 42.514,88 zł).