Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Kielcach 19 marca 2008r. Posiada swój statut i osobowość prawną. Siedzibą Stowarzyszenia i jego władz jest kościelny obiekt zabytkowy (zespół klasztorny podominikański), stanowiący własność Rektoratu Podominikańskiego p.w. Najświętszej Maryi Panny przy ulicy B. Jasieńskiego 2, 27-640 Klimontów.

Celem Stowarzyszenia jest:

 • Renowacja i konserwacja zespołu klasztornego podominikańskiego.
 • Działania na rzecz:
  • upowszechnienia kultury i sztuki,
  • ochrony dóbr kultury i tradycji regionu,
  • edukacji, oświaty i wychowania.
 • Otwieranie lokalnego środowiska na współpracę z organizacjami i ruchami, które prowadzą swoją działalność zgodną z zasadami etyki chrześcijańskiej.
 • Organizowanie i troska o odpowiedni poziom życia towarzyskiego, rozrywki, wartościowego wykorzystania wolnego czasu, ze szczególnym propagowaniem trzeźwości.
 • Pomoc we wszechstronnym rozwoju młodego człowieka, zwłaszcza stwarzanie atmosfery mobilizującej do pracy nad sobą i do kształtowania dojrzałej osobowości.
 • Podejmowanie inicjatyw na rzecz dobroczynności, ochrony zdrowia i środowiska oraz pomocy społecznej.
 • Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć związanych z rozwojem kultury fizycznej i sportu.
  Działanie na rzecz aktywizacji społecznej obywateli.
 • Promocja Klimontowa i jego okolic.


Członkiem Stowarzyszenia może zostać osoba, która ukończyła 18 lat, wyrazi chęć aktywnego uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia i realizacji jego celów, zobowiąże się do przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz oraz regularnego opłacania składek obowiązujących w Stowarzyszeniu.

Adres:
ul. B. Jasieńskiego 2, 27-640 Klimontów
Telefon: 158661256
e-mail:
NIP: 864-190-01-96
REGON: 260225855
Numer konta bankowego: 49 8517 0007 0090 0934 8462 0001