Zgromadzenie nasze jako wspólnota apostolska uczestniczy w zbawczym posłannictwie Chrystusa i Jego Kościoła. Staramy się dawać świadectwo życia ewangelicznego w środowisku, w którym żyjemy i aktywnie uczestniczyć w pracach duszpasterskich Kościoła lokalnego. Siostry pracują w charakterze katechetek, zakrystianek, organistek oraz na plebaniach  w placówkach o działalności oświatowo-wychowawczej takich jak: szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. Pragniemy w ten sposób docierać do każdego potrzebującego człowieka i przyczyniać się do religijnego odrodzenia środowiska. Ponadto Zgromadzenie prowadzi katolicką szkołę podstawową i gimnazjum w Warszawie oraz przedszkola w Warszawie i w Poznaniu. Siostry spieszą z pomocą chorym w szpitalach, domach opieki i ośrodkach zdrowia. Zgromadzenie posiada również placówki zagraniczne w Namibii (placówka misyjna), Anglii, Kanadzie, na Litwie oraz Słowacji. Każda wspólnota domowa jest duchowym zapleczem dla sióstr pracujących na zewnątrz. Siostry znajdują we wspólnocie pomoc modlitewną i zachętę do owocnej pracy. W ten sposób wszystkie siostry są zaangażowane w działalność apostolską, bądź przez bezpośrednie oddziaływanie i pracę, bądź przez modlitwę i cierpienie.


Służba Apostolska klasztorku w Klimontowie.

W ponad stu letnim domu przy ul. Krakowskiej 1 w Klimontowie zamieszkują Siostry Najświętszego Imienia Jezus. Przez szereg lat, odkąd pamiętają najstarsi mieszkańcy Klimontowa Siostry spieszyły z pomocą potrzebującym w ich środowisku. Dziś, po wielu reformach społeczeństwa zaangażowane są w wychowanie dzieci i młodzieży w szkole i w przedszkolu. Dwie siostry są katechetkami, jedna prowadzi przedszkole. Obie katechetki pracują w szkole podstawowej, obok katechezy siostry skupiają dzieci w „Kole Misyjnym" oraz w Oazie. Jest to dobra formacja młodego chrześcijanina. Dzieci uczą się ofiarności, bezinteresownej pomocy bliźniemu, radości chrześcijańskiej, hartują własnego ducha. Pogłębiają wiedzę religijną oraz angażują się w życie liturgiczne podczas niedzielnej Eucharystii i okresowych nabożeństw.

W przedszkolu prowadzonym przez siostry, dzieci od podstaw mają przygotowanie do codziennego pacierza, wdrażane są w chrześcijańskie relacje między sobą. Młodzi rodzice z wielkim zaufaniem oddają swoje pociechy pod opiekę sióstr. Również i oni korzystają z duchowej opieki duszpasterskiej. Ksiądz infułat Adam Nowak co miesiąc zaprasza na Mszę św. sprawowaną w domowej kaplicy Sióstr, głosi dla nich słowo Boże. W tej Eucharystii uczestniczą dzieci wraz z rodzicami.
W kościele parafialnym p.w. św. Józefa pracuje siostra zakrystianka. Jej zadaniem jest czuwać nad zachowaniem porządku w zakrystii oraz w „skarbcu". Przygotowywać czystą bieliznę kielichową, obrusy na ołtarze, koordynować pracę osób przychodzących do sprzątania kościoła. Siostra dba również o wygląd świątyni. Przy współpracy innych osób wykonuje okolicznościowe dekoracje oraz dekoracje świąteczne. W okresie letnim stroi ołtarze kwiatami.

W klasztorku swoją cichą pracą i służbą, a przede wszystkim modlitwą siostry wypraszają u Boga błogosławieństwo dla mieszkańców Klimontowa. Siostry seniorki na różańcu zanoszą modlitwy do tronu Maryi w intencji tych, którzy proszą o wsparcie.