W wielkoczwartkowy wieczór w kościele parafialnym odbyła się Msza Święta Wieczerzy Pańskiej, która rozpoczęła obchody Triduum Paschalnego, w trakcie którego wspominamy mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Na początku Eucharystii przedstawiciele parafii w imieniu całej wspólnoty złożyli życzenia na ręce Kapłanów z okazji ustanowienia sakramentu kapłaństwa. Liturgię wielkoczwartkową zakończyła procesja, w której odprowadzono Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie do ołtarza adoracji- Ciemnicy, gdzie wierni mogli Go adorować w osobistej modlitwie.

W Wielki Piątek w świątyniach nie sprawuje się  Eucharystii. Jest to dzień refleksji nad męką i śmiercią Chrystusa, który wziął na siebie nasze grzechy, zaniósł na Golgotę i przelał Krew oddając życie, aby otworzyć bramy nieba. To na krzyżu Chrystus pokonał śmierć i szatana. Nabożeństwo wielkopiątkowe poprzedziła Droga Krzyżowa. Liturgia rozpoczęła się od leżenia krzyżem głównego celebransa. Następnie odczytana została Ewangelia wg. św. Jana, mówiąca o męce i śmierci Jezusa Chrystusa. Kolejną częścią liturgii była rozbudowana modlitwa powszechna. Na zakończenie odbyło się uroczyste odsłonięcie Krzyża i jego adoracja oraz procesja do Bożego Grobu.

Wspólną modlitwę czuwania przed zmartwychwstaniem Chrystusa, rozpoczął obrzęd poświęcenia ognia i Paschału. Przy jego świetle i zapalonych przez wiernych świecach w świątyni odśpiewano Orędzie Paschalne, wyjaśniające symbolikę światła, którym jest Chrystus powstający z mroku śmierci do życia. Następnie wierni wysłuchali rozbudowanej Liturgii Słowa oraz wszyscy zgromadzeni odnowili swoje przyrzeczenia złożone podczas sakramentu chrztu.

Uroczystość Wielkanocnego Poranka rozpoczęła tradycyjna trzykrotna procesja wokół świątyni z symbolami zmartwychwstania Chrystusa.

W czasie Triduum Paschalnego Akcja Katolicka, Służba Liturgiczna Ołtarza, dzieci i młodzież naszej parafii podjęły modlitewne czuwanie.

 

W ostatni piątek Wielkiego Postu, odbyła się Droga Krzyżowa ulicami naszej parafii. W przygotowanych przez Akcję Katolicką rozważaniach wsłuchiwaliśmy się w naukę Św. Jana Pawła II na temat rodziny i cywilizacji śmierci, która zagraża współczesnemu człowiekowi. Nabożeństwo zwieńczyła Msza Święta.

W dniach 17-19 marca przeżywaliśmy rekolekcje wielkopostne. Przez ten święty czas przygotowania do świat Wielkanocnych przeprowadził nas Ks. Kanonik Bogdan Piekut- proboszcz parafii w Raniżowie. Kaznodzieja podczas nauk zwrócił uwagę na błędne ideologie, które zagrażają współczesnej rodzinie, wskazując w sposób szczególny na kryzys ojcostwa. Dni skupienia zwieńczyła uroczystość odpustowa ku czci naszego wielkiego patrona- Św. Józefa, która rozpoczęła również peregrynacje obrazu Św. Józefa po domach rodzin naszej parafii.

WIELKI CZWARTEK             1800  
WIELKI PIĄTEK                  1615 
WIELKA SOBOTA                1900 
WIELKANOC                        
600   Rezurekcja
                                           
900    
                                          1030  
                                          1200   
                                          1700   

W kolejny czwartek Wielkiego Postu w naszej wspólnocie parafialnej odbyło się czuwanie modlitewne w intencji powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych. W szczególny sposób w tę inicjatywę zaangażowały się dzieci i młodzież uczestnicząc w adoracji Najświętszego Sakramentu oraz prowadząc Różaniec z rozważaniami. Zwieńczeniem wspólnej modlitwy była Uroczysta Msza Święta.

images/zobacz_zdjcia.jpg

W dniach 12-13 marca w naszej parafii odbyły się szkolne rekolekcje wielkopostne dla dzieci i młodzieży, które poprowadził Ks. Piotr Sosnówka. Przewodnim tematem spotkań była Ewangelia i cud uzdrowienia człowieka chromego. Ks. Piotr zwrócił uwagę na to, że każdy z nas może zostać uzdrowiony zarówno fizycznie jaki i duchowo z choroby jaką jest grzech. Rekolekcje miały na celu przygotowanie dzieci i młodzieży do owocnego przeżywania świąt Wielkanocnych.

images/zobacz_zdjcia.jpg