Anioł zaś przemówił do niewiast: «Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak zapowiedział. Przyjdźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. (Mt 28, 5-6)

Wszystkim parafianom życzymy Błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego!

 

Zarządzenie bpa Krzysztofa Nitkiewicza dotyczące celebracji liturgicznych Wielkiego Tygodnia.

Z racji na ograniczoną do pięciu liczbę uczestników celebracji (nie licząc głównego celebransa i tych, którzy są niezbędni), Kuria Diecezjalna zapewni transmisję liturgii sprawowanej w Bazylice Katedralnej w Sandomierzu. 

Niedziela Palmowa – 5 kwietnia

– o godz. 11.00, Biskup Ordynariusz będzie celebrował Mszę św. w sandomierskiej bazylice katedralnej. W naszych kościołach sprawujemy liturgię bez obrzędu poświęcenia palm i procesji.

Msza Wieczerzy Pańskiej

– na zakończenie liturgii, Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do ołtarza adoracji (ciemnicy) w celu umożliwienia indywidualnej modlitwy, z zachowaniem limitu osób określonego przepisami.

Wielki Piątek – 10 kwietnia

Księża Proboszczowie będą przewodniczyli liturgii w kościołach parafialnych z zachowaniem następujących zasad:

– adoracja krzyża ma się dokonać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego

– po Komunii św., Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony procesyjnie do Grobu Pańskiego w celu umożliwienia adoracji wg. zasad wskazanych jw.

Wielka Sobota – 11 kwietnia

rozpalenie ogniska przed kościołem oraz procesję z paschałem zostaną pominięte. Świecę paschalną zapala się przy ołtarzu, a następnie wykonuje się Orędzie Wielkanocne (Exsultet). Potem następuje Liturgia Słowa.

– W czasie Liturgii chrzcielnej nie udziela się chrztów. Należy pobłogosławić wodę, pomijając jednak pokropienie. Ponieważ nie można umieszczać wody w kropielnicach, trzeba przygotować na nią odpowiednie naczynie. Następnie zostaną odnowione przyrzeczenia chrzcielne (por. MR, n. 46).

Niedziela Zmartwychwstania – 12 kwietnia

- Księża Proboszczowie będą celebrowali Rezurekcję w swoich kościołach parafialnych, pomijając procesję z Najświętszym Sakramentem. W tym dniu kościoły parafialne powinny być otwarte, aby wierni mieli możliwość nawiedzenia Najświętszego Sakramentu, z zachowaniem obowiązujących przepisów.

Przed nami Piąta Niedziela Wielkiego Postu. Przypominamy, że w związku z nowymi obostrzeniami w celebracjach liturgicznych oraz w innych aktach kultu, może brać maksymalnie udział pięciu uczestników, nie licząc osób koniecznych do posługi liturgicznej. Jeśli chodzi o Mszę św., należy w pierwszej kolejności zagwarantować uczestnictwo tym, którzy zamówili intencję mszalną.

Nabożeństwo Gorzkich Żali zostaje odwołane!!!

Prosimy aby parafianie łączyli się duchowo uczestnicząc we Mszy świętej za pośrednictwem telewizji lub internetu.  

 

Dekret biskupi mówi, że:

1. W celebracjach liturgicznych oraz w innych aktach kultu, może brać maksymalnie udział pięciu uczestników, nie licząc osób koniecznych do posługi liturgicznej. Jeśli chodzi o Mszę św., należy w pierwszej kolejności zagwarantować uczestnictwo tym, którzy zamówili intencję mszalną. 

2. Obrzędy pogrzebowe mają być ograniczone do trzeciej stacji na cmentarzu. Jeśli okoliczności na to pozwalają, stację można poprzedzić procesją od bramy cmentarnej. Z rodziną zmarłego  ustala się datę Mszy św. żałobnej, w której podobnie, jak w pogrzebie, nie może uczestniczyć do odwołania więcej, niż pięć osób. Obecna sytuacja wyklucza ponadto możliwość gromadzenia się na tradycyjnych modlitwach za zmarłych w kościołach, kaplicach i domach.

3. Wierni, którzy mają potrzebę przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania, mogą to uczynić po wcześniejszym umówieniu się z kapłanem.