To kolejny rok, kiedy Parafia w Klimontowie w pierwszych dniach wakacji zorganizowała wypoczynek dla dzieci i młodzieży. Dwudziestoosobowa grupa miło i pożytecznie spędziła tydzień nad polskim morzem korzystając z uroków natury i sprzyjającej pogody. Był czas na spacery, kąpiel w morzu, poszukiwanie bursztynów. Uczestnicy wyjazdu zwiedzali miasto Gdańsk bogate w liczne zabytki i piękne kościoły. Na terenie ośrodka w Mikoszewie pośród zieleni prowadzone były rozgrywki sportowe i konkursy. Były wspólne posiłki, ognisko, śpiew i wypoczynek w małych drewnianych domkach. Wzmacnialiśmy także ducha uczestnicząc we Mszy świętej, zaczynając i kończąc dzień wspólna modlitwą. W organizacji wakacyjnych wyjazdów dzieci i młodzieży parafia współpracuje z Urzędem Gminy w Klimontowie. Dziękujemy panu Wójtowi Markowi Goździewskiemu za życzliwość i ogromną pomoc finansową, dzięki której większa grupa dzieci i młodzieży mogła wziąć udział we wspólnym wyjeździe i wypoczynku.

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Józefa w Klimontowie rozpoczęła prace remontowo - konserwatorskie kamiennej okładziny elewacji (etap I) Kościoła Parafialnego pw. św. Józefa w Klimontowie (strefa przycokołowa strony północnej). Zadanie to realizowane jest przy udziale Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach, który na ten cel przyznał dotację w wysokości 20 tysięcy złotych. Przyznana kwota dotacji celowej stanowi 47,04 % całkowitego kosztu prac, ustalonego na podstawie kosztorysu ofertowego (całkowity koszt prac objętych umową o przyznaniu dotacji celowej wynosi 42.514,88 zł). 

Rektorat Rzymskokatolicki pw. Najświętszej Maryi Panny w Klimontowie rozpoczął realizację zadania konserwacji estetycznej stalli (część północna) z cyklem obrazów ze scenami z życia oraz cudami św. Dominika i św. Jacka w prezbiterium kościoła pw. NMP i św. Jacka w Klimontowie. Zadanie to realizowane jest przy udziale Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach, który na ten cel przyznał dotację w wysokości 20 tysięcy złotych. Przyznana kwota dotacji celowej stanowi 32% całkowitego kosztu prac, ustalonego na podstawie kosztorysu ofertowego (całkowity koszt prac objętych umową o przyznaniu dotacji celowej wynosi 62.492,67 zł).

„Akcja Katolicka potrzebuje dziś ofiarnych ludzi
umiejących działać zdecydowanie i radośnie dla Królestwa Bożego”.
 „Świeccy chrześcijanie coraz czynniej uczestniczą w misyjnym wysiłku Kościoła.
Na ich ofiarnym udziale opierają się w znacznej mierze perspektywy
głoszenia Ewangelii w dzisiejszym świecie”.
Św. Jan Paweł II

10 LAT AKCJI KATOLICKIEJ W PARAFII KLIMONTÓW.  

         Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem katolików świeckich. Świętem Akcji Katolickiej jest Niedziela Chrystusa Króla Wszechświata. Akcja Katolicka posiada swój sztandar i hymn.

      Celem Akcji Katolickiej jest pogłębianie formacji chrześcijańskiej oraz organizowanie bezpośredniej współpracy katolików świeckich z hierarchią kościelną w prowadzeniu misji apostolskiej Kościoła.

Czytaj więcej...

Dnia 27 kwietnia 2018r.  w IV  Rocznicę Kanonizacji Papieża Jana Pawła II, w kapitularzu klasztornym odbył się III Konkurs Piosenki Religijnej w Hołdzie  Wielkiemu  Papieżowi i Polakowi pod hasłem „Pokój tobie, Polsko, Ojczyzno moja”. Św. Jan Paweł II w przemówieniu na lotnisku Okęcie 16 czerwca 1983r., powiedział: Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej… Pocałunek złożony na ziemi polskiej ma dla mnie sens szczególny. Jest to jakby pocałunek złożony na rękach matki – albowiem Ojczyzna jest naszą matką ziemską”.

Idąc za myślą św. Jana Pawła II, zainspirowani jego bezkompromisową postawą miłości wobec Ojczyzny, członkowie Akcji Katolickiej i Stowarzyszenia „Wspólne Dobro” postanowili niejako razem z Nim uczcić 100. Rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę poprzez konkurs piosenki religijno –patriotycznej. Celem konkursu było także przywrócenie naszej zbiorowej pamięci pięknych, czasem już zapomnianych, polskich pieśni patriotycznych i religijnych oraz pielęgnowanie kulturowego i chrześcijańskiego dziedzictwa naszego kraju, bo to  pieśni są jednym z najważniejszych elementów polskiej tradycji, folkloru i kultury.

Wierząc, iż  pieśń i piosenka religijno - patriotyczna może być formą nie tylko wychowania, lecz także ewangelizacji i jedności, organizatorzy zaprosili przedszkolaków, dzieci i młodzież szkół podstawowych naszej Gminy i szkoły ponadgimnazjalnej, którzy zechcieliby  uczcić swoim talentem  i  piosenką naszą Ojczyznę i pamięć Świętego Papieża, zawsze nam bliskiego i kochającego  młodych.

Do konkursu przystąpili uczniowie Szkół Podstawowych z Ossolina, Goźlic, Nawodzic i Klimontowa oraz uczniowie klas gimnazjalnych - razem 30 osób. Uwzględniono następujące kategorie wiekowe: kl. I-III, kl. IV- VI, kl. VII i młodzież gimnazjalna. W każdej grupie wiekowej jury przyznało nagrody:  za I miejsce- statuetki z kluczem muzycznym, II miejsce –książka i III miejsce - gra edukacyjna oraz wyróżnienia -książki. Sponsorem nagród byli organizatorzy.

Patronat honorowy objęli ks. prob. Henryk Hendzel i Wójt Gminy Klimontów Marek Goździewski.

Zarządy
Stowarzyszenia „Wspólne Dobro”
i Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej