„Panience Wniebowziętej przyniosą plonów naręcze,
maki, chabry ze lnami, by się modliła za nami”.


Uroczystość Wniebowzięcia NMP w naszej parafii jest tradycyjnie dniem dożynek parafialnych i gminnych. Na sumę o godz. 12.00 przedstawiciele wszystkich wiosek Gminy Klimontów przybyli z wieńcami dożynkowymi, które procesyjnie zostały wprowadzone do kościoła farnego p.w. św. Józefa. Wieniec parafialny przygotowali mieszkańcy Borku Klimontowskiego . Sumie przewodniczył i kazanie głosił ks. prob. Henryk Hendzel. „Czego chcesz od nas Panie za twe hojne dary?” – przywołał słowa Jana Kochanowskiego wskazując na potrzebę dziękczynienia Bogu, szacunek dla chleba i owoców pracy tych, którzy w trudzie na roli, w sadach i w ogrodach zabiegają o to, aby w naszych domach nie było głodu.

 

W procesji z darami parafianie złożyli Matce i Królowej naręcza kwiatów i ziół z ogrodów i z pól, pięknie ozdobione kosze z owocami i warzywami oraz chleb wypieczony z tegorocznej mąki. Oprawę liturgiczną przygotowali członkowie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej i „Chorał”. Podczas Mszy św. zagrała orkiestra dęta „Siarkopol” z Grzybowa. W uroczystej Eucharystii dziękczynnej uczestniczyli mieszkańcy Gminy Klimontów, Wójt Ryszard Bień, Radni Gminy oraz przedstawiciele władz wojewódzkich i Parlamentu RP.

W przeddzień święta Matki Bożej Zielnej tradycyjnie na cmentarzu sprawowana była przez ks. Proboszcza Msza św. za zmarłych, którzy poprzedzili nas w drodze do nieba.