W miesiącu modlitwy różańcowej, do której wzywa świat Maryja, klękamy przed Najświętszym Sakramentem codziennie, aby rozważając tajemnice Jezusa zawarte w Ewangelii, iść za Nim po drogach naszego życia i uczyć się wypełniać troskliwe polecenie Jego Matki: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie mój Syn" (por. J 2,5).
W naszym kościele parafialnym, w modlitwę włączyli się: dzieci i młodzież pod kierunkiem katechetów, ministranci, członkowie Kół Różańcowych i Duszpasterstwa Trzeźwości oraz wszyscy, którzy kochają nabożeństwo różańcowe.

 

W pierwszy czwartek października członkowie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej, słowami św. Jana Pawła II prosili Maryję, która zawsze im towarzyszy podczas Adoracji Jej Syna, o wiarę, miłość i dar umiejętności życia dla Jezusa.

Matko życia, Maryjo.
Matko moich narodzin
z niewoli grzechu.
Matko powstania ze snu
śmierci, która sprawiasz,
że budzącemu się człowiekowi
jaśnieje Chrystus.
Weź moje życie,
Weź moje życie
w swe dłonie i proszę,
powiedz Ojcu niebieskiemu,
że jeszcze jedno małe serce
pragnie żyć jak Jego Syn,
Jego Syn. (Św. Jan Paweł II)

Szczególnym przeżyciem była uroczystość odpustowa ku czci Matki Bożej Różańcowej, która zgromadziła wiernych w pierwszą niedzielę października w podominikańskim klasztorze. Mogliśmy wtedy oddać hołd „Maryi z Dzieciątkiem", przed klimontowskim cudownym obrazem. Sumie odpustowej przewodniczył i homilię wygłosił ks. Jerzy Dąbek. Różańce, jako wotum dla Maryi, poniosły w darze ofiarnym panie z Kół Różańcowych z Klimontowa. Oprawę liturgiczną przygotowali członkowie POAK i Stowarzyszenia „Wspólne Dobro". Na zakończenie celebrans razem z ks. proboszczem, a zarazem rektorem klasztoru Henrykiem Hendzlem, poprowadzili procesję różańcową do pięciu ołtarzy (fot. R. Capały).

15 października wspominaliśmy w naszej parafii św. Teresę Wielką, mistyczkę i doktora Kościoła, która razem ze św. Józefem patronuje kościołowi farnemu. Kaznodzieja, ks. Henryk Bogdanienko, przypomniał Jej drogę do świętości i wskazał na wezwanie do modlitwy za Kościół i ubogich. Suma odpustowa zgromadziła dzieci i młodzież szkół klimontowskich, były obecne Poczty Sztandarowe. W tym dniu tradycyjnie popłynęła modlitwa za nauczycieli i wychowawców.
W październiku 2014r. po raz pierwszy przeżywaliśmy wspomnienie św. Papieża Jana Pawła II, wielkiego miłośnika modlitwy różańcowej, zatroskanego o rodzinę, o młodzież i o naszą Ojczyznę. Wdzięczni Panu Bogu za Jego pontyfikat i miłość do Kościoła wypraszaliśmy łaski dla nas, abyśmy ku Chrystusowi szli zawsze z Maryją, we wspólnocie wiary i jedności, w naszym parafialnym Kościele.