Modlitwa nowennowa „Akcja 21:20”,
będzie mieć miejsce w dniach od 16 do 24 marca 2024 r., czyli przed Dniem Świętości Życia, przypadającym dnia 25 marca.

 W łączności z Sanktuarium Matki Bożej na Jasnej Górze wznośmy nasze modlitwy do Boga, odmawiając Apel Jasnogórski, a po nim, o godz. 21.20 modlitwy nowennowe, także po każdej Mszy św. Jeśli nie będzie to możliwe, nowennę można odmówić indywidualnie w dowolnym momencie dnia.

 

 Układ nowenny jest bardzo prosty. Wystarczy odczytać intencję na dany dzień i odmówić „Ojcze nasz”, „Zdrowaś Maryjo” oraz modlitwę w intencji Ojczyzny, np. autorstwa ks. Piotra Skargi.

 Obok intencji ogólnej, każdemu dniu nowenny towarzyszyć będą intencje szczegółowe:
16 marca, „o „odnowienie wiary każdego z nas, aby prowadziła ona do  umocnienia ducha nas i naszych rodaków”
17 marca „O pojednanie narodowe, mądrość dla rządzących i solidarność społeczną”
18 marca  „O zachowanie pokoju i bezpieczną przyszłość dla Polski”
19 marca „O odczytanie prawdziwej roli mężczyzny i kobiety w małżeństwie oraz o trwałość rodzin”
20 marca „O siłę i odwagę dla młodych w odkrywaniu wiary i życiowego powołania”
21 marca „O światło Ducha Świętego dla Polaków, byśmy kierowali się zawsze dobrem Ojczyzny”
22 marca „O prawdę i odpowiedzialność za słowo w przestrzeni medialnej, także w mediach społecznościowych”
23 marca „O szacunek i język dialogu w przestrzeni publicznej”
24 marca o pełną ochronę prawną życia dzieci nienarodzonych.
25 marca Dniem Świętości Życia, intencją modlitewną będzie pełna ochrona prawna życia dzieci nienarodzonych.

 

Przewodniczący Episkopatu zachęca, aby modlić się w tych wszystkich intencjach za wstawiennictwem św. Andrzeja Boboli i bł. ks. Jerzego Popiełuszki – wielkich orędowników Polski.

 

Modlitwa za Ojczyznę (Ks. Piotra Skargi)

 

Boże, Rządco i Panie narodów,

z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać,

a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej,

błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna,

chwałę przynosiła Imieniowi Twemu

a syny swe wiodła ku szczęśliwości.

Wszechmogący wieczny Boże,

spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom

i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej,

byśmy jej i ludowi Twemu,

swoich pożytków zapomniawszy,

mogli służyć uczciwie.

Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje,

rządy kraju naszego sprawujące,

by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym

mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen