W dniach 12-13 marca w naszej parafii odbyły się szkolne rekolekcje wielkopostne dla dzieci i młodzieży, które poprowadził Ks. Piotr Sosnówka. Przewodnim tematem spotkań była Ewangelia i cud uzdrowienia człowieka chromego. Ks. Piotr zwrócił uwagę na to, że każdy z nas może zostać uzdrowiony zarówno fizycznie jaki i duchowo z choroby jaką jest grzech. Rekolekcje miały na celu przygotowanie dzieci i młodzieży do owocnego przeżywania świąt Wielkanocnych.

images/zobacz_zdjcia.jpg