W wielkoczwartkowy wieczór w kościele parafialnym odbyła się Msza Święta Wieczerzy Pańskiej, która rozpoczęła obchody Triduum Paschalnego, w trakcie którego wspominamy mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Na początku Eucharystii przedstawiciele parafii w imieniu całej wspólnoty złożyli życzenia na ręce Kapłanów z okazji ustanowienia sakramentu kapłaństwa. Liturgię wielkoczwartkową zakończyła procesja, w której odprowadzono Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie do ołtarza adoracji- Ciemnicy, gdzie wierni mogli Go adorować w osobistej modlitwie.

W Wielki Piątek w świątyniach nie sprawuje się  Eucharystii. Jest to dzień refleksji nad męką i śmiercią Chrystusa, który wziął na siebie nasze grzechy, zaniósł na Golgotę i przelał Krew oddając życie, aby otworzyć bramy nieba. To na krzyżu Chrystus pokonał śmierć i szatana. Nabożeństwo wielkopiątkowe poprzedziła Droga Krzyżowa. Liturgia rozpoczęła się od leżenia krzyżem głównego celebransa. Następnie odczytana została Ewangelia wg. św. Jana, mówiąca o męce i śmierci Jezusa Chrystusa. Kolejną częścią liturgii była rozbudowana modlitwa powszechna. Na zakończenie odbyło się uroczyste odsłonięcie Krzyża i jego adoracja oraz procesja do Bożego Grobu.

Wspólną modlitwę czuwania przed zmartwychwstaniem Chrystusa, rozpoczął obrzęd poświęcenia ognia i Paschału. Przy jego świetle i zapalonych przez wiernych świecach w świątyni odśpiewano Orędzie Paschalne, wyjaśniające symbolikę światła, którym jest Chrystus powstający z mroku śmierci do życia. Następnie wierni wysłuchali rozbudowanej Liturgii Słowa oraz wszyscy zgromadzeni odnowili swoje przyrzeczenia złożone podczas sakramentu chrztu.

Uroczystość Wielkanocnego Poranka rozpoczęła tradycyjna trzykrotna procesja wokół świątyni z symbolami zmartwychwstania Chrystusa.

W czasie Triduum Paschalnego Akcja Katolicka, Służba Liturgiczna Ołtarza, dzieci i młodzież naszej parafii podjęły modlitewne czuwanie.