Dnia 27 kwietnia 2018r.  w IV  Rocznicę Kanonizacji Papieża Jana Pawła II, w kapitularzu klasztornym odbył się III Konkurs Piosenki Religijnej w Hołdzie  Wielkiemu  Papieżowi i Polakowi pod hasłem „Pokój tobie, Polsko, Ojczyzno moja”. Św. Jan Paweł II w przemówieniu na lotnisku Okęcie 16 czerwca 1983r., powiedział: Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej… Pocałunek złożony na ziemi polskiej ma dla mnie sens szczególny. Jest to jakby pocałunek złożony na rękach matki – albowiem Ojczyzna jest naszą matką ziemską”.

Idąc za myślą św. Jana Pawła II, zainspirowani jego bezkompromisową postawą miłości wobec Ojczyzny, członkowie Akcji Katolickiej i Stowarzyszenia „Wspólne Dobro” postanowili niejako razem z Nim uczcić 100. Rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę poprzez konkurs piosenki religijno –patriotycznej. Celem konkursu było także przywrócenie naszej zbiorowej pamięci pięknych, czasem już zapomnianych, polskich pieśni patriotycznych i religijnych oraz pielęgnowanie kulturowego i chrześcijańskiego dziedzictwa naszego kraju, bo to  pieśni są jednym z najważniejszych elementów polskiej tradycji, folkloru i kultury.

Wierząc, iż  pieśń i piosenka religijno - patriotyczna może być formą nie tylko wychowania, lecz także ewangelizacji i jedności, organizatorzy zaprosili przedszkolaków, dzieci i młodzież szkół podstawowych naszej Gminy i szkoły ponadgimnazjalnej, którzy zechcieliby  uczcić swoim talentem  i  piosenką naszą Ojczyznę i pamięć Świętego Papieża, zawsze nam bliskiego i kochającego  młodych.

Do konkursu przystąpili uczniowie Szkół Podstawowych z Ossolina, Goźlic, Nawodzic i Klimontowa oraz uczniowie klas gimnazjalnych - razem 30 osób. Uwzględniono następujące kategorie wiekowe: kl. I-III, kl. IV- VI, kl. VII i młodzież gimnazjalna. W każdej grupie wiekowej jury przyznało nagrody:  za I miejsce- statuetki z kluczem muzycznym, II miejsce –książka i III miejsce - gra edukacyjna oraz wyróżnienia -książki. Sponsorem nagród byli organizatorzy.

Patronat honorowy objęli ks. prob. Henryk Hendzel i Wójt Gminy Klimontów Marek Goździewski.

Zarządy
Stowarzyszenia „Wspólne Dobro”
i Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej