W sobotnie  popołudnie 30 września 2017 r. w klasztorze podominikańskim  odbył się  Dzień Wspólnoty Rodzin, na który zostały zaproszone rodziny Róży  Różańca Rodziców za Dzieci z parafii Klimontów oraz chętne rodziny  z  wszystkich parafii  Dekanatu klimontowskiego.  Mottem spotkania były słowa św. Matki Teresy z Kalkuty „Włóżcie  waszą rękę w dłoń Maryi i dajcie się Jej doprowadzić do Chrystusa”. Spotkanie w rozmównicy klasztornej rozpoczął  modlitwą i  zawiązaniem wspólnoty ks. proboszcz Henryk Hendzel. W kręgu rodziców i dzieci ks. Augustyn Łyko poprowadził rozważanie Ewangelii o odnalezieniu Pana Jezusa w świątyni. Następnie  przed obrazem Matki Bożej Różańcowej modlono się odmawiając część Radosną Różańca Świętego, dziękując Maryi za opiekę i prosząc o potrzebne łaski.

Czytaj więcej...

W dniu trzeciej rocznicy Kanonizacji Papieża Jana Pawła II, 27 kwietnia 2017 r. w kapitularzu klasztornym odbył się konkurs piosenki religijnej pod hasłem „TOBIE MARYJO NA CHWAŁĘ”.  Spotkanie z piosenką rozpoczęło się modlitwą, którą poprowadził ks. prob. Henryk Hendzel. Przypomniał on o szczególnym oddaniu się Papieża Polaka Maryi  i cel konkursu, t.j. uczczenie 300. Rocznicy Koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej i 100. Rocznicy Objawień w Fatimie. Występ solistów  poprzedził krótki film dokumentalny, przypominający posługę Jana Pawła II Kościołowi i Jego wielką miłość do dzieci i młodzieży. Około 30 uczestników konkursu, w  wybranych i pięknie przygotowanych pieśniach i piosenkach oddało cześć Maryi  z właściwym sobie młodzieńczym entuzjazmem. Wykonanie, dobór repertuaru do wieku, umiejętności dziecka i młodzieży oraz wrażenia artystyczne oceniało Jury, które przyznało nagrody i wyróżnienia w  pięciu kategoriach wiekowych.

Czytaj więcej...

Pierwszego dnia października 2016 podominikański klasztor w Klimontowie gościł w swoich murach małżeństwa tutejszej parafii i sąsiednich. Na spotkanie organizowane przez Stowarzyszenie „Wspólne Dobro”, Akcję Katolicką i duszpasterstwo parafii Klimontów przybyły pary od pięciu do piętnastu lat stażu małżeńskiego. Wstępna część spotkania była okazją do wzajemnego zapoznania się i zawiązania wspólnoty pomiędzy uczestnikami Dnia Wspólnoty Małżeństw. Bardzo cennym i ubogacającym punktem spotkania, jak przyznali później uczestnicy, było świadectwo ewangelizacyjne, którym dzielili się państwo Bąkowie z Ostrowca Świętokrzyskiego, przybyli na zaproszenie ks. proboszcza Henryka Hendzla. Było to dla wszystkich bardzo mocne doświadczenie jak małżonkowie mogą odkrywać obecność Boga w codziennych sytuacjach, zarówno tych które przynoszą radość jak i tych które stawiają przed mężem i żoną wyzwania. Eucharystia sprawowana w klasztornym kościele stała się okazją do umocnienia wspólnoty z Bogiem. Homilię wygłosił ks. dr Tomasz Cuber, ukazując Boże drogi budowania szczęśliwej wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej. Po homilii małżonkowie odnowili przyrzeczenia małżeńskie, a w modlitwie powszechnej prosili o łaskę umocnienia na drodze powołania małżeńskiego. Po mszy świętej zawierzyli się Matce Bożej poprzez modlitwę różańcową i akt oddania się pod opiekę Maryi. Spotkanie zakończyło się agapą w klasztornych aulach.