W związku z wprowadzeniem 13 marca stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce oraz stosując się do rozporządzeń organów państwowych, które ograniczyły liczbę uczestników zgromadzeń do 50 osób, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki zwrócił się do biskupów diecezjalnych o wydanie stosownych decyzji. 

Biskup Sandomierski Krzysztof Nitkiewicz polecił dzisiaj Księżom Proboszczom i Rektorom kościołów, aby zapewnili przestrzeganie ww. rozporządzeń państwowych. Tak więc, podczas każdej Mszy św. i nabożeństw oraz przy okazji spowiedzi i rekolekcji wielkopostnych, a także podczas innych spotkań, może być obecnych maksymalnie 50 osób.

Biskup Ordynariusz nawiązał jednocześnie do udzielonej dyspensy od obowiązku uczestniczenia w niedzielnej Mszy św. i zachęcił, aby z niej skorzystać. Przypomniał również o transmisji liturgii przez środki masowego przekazu, która w zaistniałej sytuacji może być duchowym wsparciem. – Proszę wszystkich kapłanów, osoby konsekrowane i wiernych świeckich, abyśmy złączyli się duchowo w modlitwie różańcowej oraz odmawianiu Koronki do Bożego Miłosierdzia, błagając Boga o ustanie epidemii. Obejmijmy modlitwą chorych, pracowników Służby Zdrowia i innych Służb oraz zmarłych – powiedział bp Nitkiewicz.

To kolejny rok, kiedy Parafia w Klimontowie w pierwszych dniach wakacji zorganizowała wypoczynek dla dzieci i młodzieży. Dwudziestoosobowa grupa miło i pożytecznie spędziła tydzień nad polskim morzem korzystając z uroków natury i sprzyjającej pogody. Był czas na spacery, kąpiel w morzu, poszukiwanie bursztynów. Uczestnicy wyjazdu zwiedzali miasto Gdańsk bogate w liczne zabytki i piękne kościoły. Na terenie ośrodka w Mikoszewie pośród zieleni prowadzone były rozgrywki sportowe i konkursy. Były wspólne posiłki, ognisko, śpiew i wypoczynek w małych drewnianych domkach. Wzmacnialiśmy także ducha uczestnicząc we Mszy świętej, zaczynając i kończąc dzień wspólna modlitwą. W organizacji wakacyjnych wyjazdów dzieci i młodzieży parafia współpracuje z Urzędem Gminy w Klimontowie. Dziękujemy panu Wójtowi Markowi Goździewskiemu za życzliwość i ogromną pomoc finansową, dzięki której większa grupa dzieci i młodzieży mogła wziąć udział we wspólnym wyjeździe i wypoczynku.

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Józefa w Klimontowie rozpoczęła prace remontowo - konserwatorskie kamiennej okładziny elewacji (etap I) Kościoła Parafialnego pw. św. Józefa w Klimontowie (strefa przycokołowa strony północnej). Zadanie to realizowane jest przy udziale Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach, który na ten cel przyznał dotację w wysokości 20 tysięcy złotych. Przyznana kwota dotacji celowej stanowi 47,04 % całkowitego kosztu prac, ustalonego na podstawie kosztorysu ofertowego (całkowity koszt prac objętych umową o przyznaniu dotacji celowej wynosi 42.514,88 zł). 

Rektorat Rzymskokatolicki pw. Najświętszej Maryi Panny w Klimontowie rozpoczął realizację zadania konserwacji estetycznej stalli (część północna) z cyklem obrazów ze scenami z życia oraz cudami św. Dominika i św. Jacka w prezbiterium kościoła pw. NMP i św. Jacka w Klimontowie. Zadanie to realizowane jest przy udziale Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach, który na ten cel przyznał dotację w wysokości 20 tysięcy złotych. Przyznana kwota dotacji celowej stanowi 32% całkowitego kosztu prac, ustalonego na podstawie kosztorysu ofertowego (całkowity koszt prac objętych umową o przyznaniu dotacji celowej wynosi 62.492,67 zł).

„Akcja Katolicka potrzebuje dziś ofiarnych ludzi
umiejących działać zdecydowanie i radośnie dla Królestwa Bożego”.
 „Świeccy chrześcijanie coraz czynniej uczestniczą w misyjnym wysiłku Kościoła.
Na ich ofiarnym udziale opierają się w znacznej mierze perspektywy
głoszenia Ewangelii w dzisiejszym świecie”.
Św. Jan Paweł II

10 LAT AKCJI KATOLICKIEJ W PARAFII KLIMONTÓW.  

         Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem katolików świeckich. Świętem Akcji Katolickiej jest Niedziela Chrystusa Króla Wszechświata. Akcja Katolicka posiada swój sztandar i hymn.

      Celem Akcji Katolickiej jest pogłębianie formacji chrześcijańskiej oraz organizowanie bezpośredniej współpracy katolików świeckich z hierarchią kościelną w prowadzeniu misji apostolskiej Kościoła.

Czytaj więcej...