W tegoroczne przeżywanie Wielkiego Tygodnia i najważniejszych wydarzeń Roku Liturgicznego   Klimontowskich parafian wprowadzał, ks. Jan Częczek. Na co dzień posługujący w parafii pw. św. Stanisława BiM w Łańcucie przyjął zaproszenie do Klimontowa, aby w głoszonych naukach rekolekcyjnych z ojcowską troską ukazać nam na nowo skarby chrześcijańskiej wiary, którymi są chrzest święty i łaska miłosierdzia. Jest to nawiązanie do przeżywanego obecnie Jubileuszu 1050 Rocznicy Chrztu Polski i Nadzwyczajnego Roku Miłosierdzia. Trzydniowe rekolekcje zakończone zostały w Niedzielę Palmową, kiedy kościół wspomina uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy i odczytuje Mękę Pańską.

 

W miesiącu modlitwy różańcowej, do której wzywa świat Maryja, klękamy przed Najświętszym Sakramentem codziennie, aby rozważając tajemnice Jezusa zawarte w Ewangelii, iść za Nim po drogach naszego życia i uczyć się wypełniać troskliwe polecenie Jego Matki: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie mój Syn" (por. J 2,5).
W naszym kościele parafialnym, w modlitwę włączyli się: dzieci i młodzież pod kierunkiem katechetów, ministranci, członkowie Kół Różańcowych i Duszpasterstwa Trzeźwości oraz wszyscy, którzy kochają nabożeństwo różańcowe.

Czytaj więcej...

„Panience Wniebowziętej przyniosą plonów naręcze,
maki, chabry ze lnami, by się modliła za nami”.


Uroczystość Wniebowzięcia NMP w naszej parafii jest tradycyjnie dniem dożynek parafialnych i gminnych. Na sumę o godz. 12.00 przedstawiciele wszystkich wiosek Gminy Klimontów przybyli z wieńcami dożynkowymi, które procesyjnie zostały wprowadzone do kościoła farnego p.w. św. Józefa. Wieniec parafialny przygotowali mieszkańcy Borku Klimontowskiego . Sumie przewodniczył i kazanie głosił ks. prob. Henryk Hendzel. „Czego chcesz od nas Panie za twe hojne dary?” – przywołał słowa Jana Kochanowskiego wskazując na potrzebę dziękczynienia Bogu, szacunek dla chleba i owoców pracy tych, którzy w trudzie na roli, w sadach i w ogrodach zabiegają o to, aby w naszych domach nie było głodu.

Czytaj więcej...

W sobotę 21 czerwca odbyła się doroczna Ogólnopolska Pielgrzymka Akcji Katolickiej do Częstochowy, w którą tradycyjnie włączył się Parafialny Oddział AK z Klimontowa. Do grupy pielgrzymkowej dołączyły Róże Różańcowe naszej parafii oraz chętni, którzy pragnęli udać się na Jasną Górę na spotkanie z Matką. Duchową opiekę nad pielgrzymami objął Ksiądz proboszcz Henryk Hendzel. Wyruszono z prośbą o opiekę Maryi i powierzeniem Bogu osobistych intencji, naszej parafii i trudnych spraw Ojczyzny a także z dziękczynieniem za dar kanonizacji Papieży Jana Pawła II i Jana XXIII.

Czytaj więcej...

 „Dzięki Ci, Panie, za Ciało Twe i Krew"

Uroczystość Bożego Ciała zgromadziła w kościele parafialnym w Klimontowie tłumy wiernych, którzy pragnęli oddać cześć Bogu ukrytemu w Najświętszej Hostii.
Po Mszy św. o godz. 1030, którą celebrowali ks. proboszcz Henryk Hendzel i ks. Adam Nowak (proboszcz senior) wyznaczonymi ulicami przeszła procesja eucharystyczna, ubogacona feretronami, chorągwiami, Różańcem niesionym przez Żywe Róże Kół Parafialnych, a także Pocztami Sztandarowymi m.in. Akcji Katolickiej, Ochotniczej Straży Pożarnej i Związku Kombatantów Armii Krajowej.

Czytaj więcej...